Babaji's leringen

Babaji Weekend: 24-25 februari 2018

Een Babaji Weekend is uitstekend geschikt om kennis te maken met de ashram. Het Babaji Weekend staat in het teken van Babaji's leringen: op zaterdag vooral karma yoga en op zondagochtend Paduka Puja, Aarti, en Havan.

Lees verder

Babaji's leringen

Babaji's leringen

”Ik zal je een vrijheid tonen, die je je nauwelijks kunt voorstellen”. “Zoek de eenheid vanuit het perspectief dat we allen één zijn”.”Zoek harmonie in alles wat je doet. Ik ben harmonie”. “Als jij vrede hebt, heb ik vrede. Als jij problemen hebt, heb ik problemen.””

Lees verder

Bhole Baba Bhakti festival, 16-19 August(us) 2018

Bhole Baba Bhakti festival, 16-19 August(us) 2018

Be welcome at our new Bhole Baba Bakti festival with lots of singing together (kirtan), vedic fire ceremony (havan), and Aarti. - Sei willkommen bei unserem neuen Bhole Baba Bakti Festival mit vielen gemeinsamen Gesängen (Kirtan), vedischen Feuerzeremonien (Havan) und Aarti. - Wees welkom op ons nieuwe Bhole Baba Bakti festival met veel samen zingen (kirtan), vedische vuurceremonie (havan) en Aarti. *** For more information/Für weitere Informationen/Voor meer informatie:

Lees verder

poort

De schepping is onmetelijk en er zijn veel leerstellingen. Houd je aan een beginsel, dat van Waarheid, Eenvoud, Liefde. Leef in Waarheid, Eenvoud en Liefde en beoefen Karma Yoga‘ – Babaji

Introductie – In 1991 is een groep Nederlanders begonnen met het avontuur van de ashram Sada Shiva Dham in Loenen Veluwe. Sada Shiva Dham is een ontmoetings- en retraite centrum met als centrale thema de leer van Mahavatar Haidakhan [spr. herakhan] Babaji.

We nodigen u uit een bezoek te brengen, te genieten van een stiltemoment in de tempel of deel te nemen aan een van de programma onderdelen, of u aan te melden voor een korter of langer verblijf. Een ieder is welkom, ongeacht geloof, levensovertuiging of afkomst.

Voor groepen, verenigingen etc. is het mogelijk om een  rondleiding en/of een voorlichtingsbijeenkomst af te spreken. Gastgroepen kunnen  van onze faciliteiten gebruik maken om, in harmonie met het ashram gebeuren, een eigen retraiteprogramma in te plannen.

Dagelijks programma

Op zaterdag, zondag en maandag is het programma als volgt:

6.30 uur Havan (vedische vuurceremonie)
8.00 uur Aarti zingen (lichtceremonie en zingen van mantra’s)
9.00 uur Prasad (ontbijt)
10 .00 uur Karma Yoga (ashram werkzaamheden)
13.00 uur Prasad (warme lunch)

Na de lunch: pauze / rust tot 16.00 uur
16.00 – 18.00 uur Karma Yoga
18.00 uur: Voorbereiding voor Aarti / Meditatie, jappa
19.30uur (zomertijd) / 19.00u (wintertijd): Aarti zingen
Daarna eenvoudige avond maaltijd.
22.00u Stilte, Rust

Van dinsdag tot en met vrijdag is het programma:

6.00 uur Tijd voor meditatie of yoga oefeningen (zelfstandig)
7.00 uur Aarti zingen
8.00 uur Prasad (ontbijt)
9.00 uur Karma Yoga
13.00 uur Prasad (warme lunch)

Na de lunch: pauze / rust tot 16.00 uur
16.00 – 18.00 uur: Karma Yoga
18.00 uur: Voorbereiding voor Aarti / Meditatie, jappa
19.30 uur: (zomertijd) / 19.00u (wintertijd): Aarti zingen
Daarna eenvoudige avond maaltijd.
22.00 uur: Stilte, Rust

De ashram Sada Shiva Dham wordt beheert door de Stichting Haidakhandi Samaj, een ANBI stichting.

Bhole Baba ki jai

Verder:

  • Meer informatie over deelname, verblijf en bijdrage vindt u onder de knopVerblijf en bijdrage.
  • Bijna elke maand is er een Babaji weekend. Voor meer informatie hierover: zie onder de navigatieknop Babaji Weekend.
  • Verder zijn er diverse vieringen, en af en toe ook concerten of andere evenementen.

Speciale vieringen en evenementen worden in de agenda aangekondigd!

Voor de agenda:  Agenda