Tag Archives: disclaimer

– Disclaimer –

Algemeen Deze disclaimer is van toepassing op de website www.Babaji.nl van de Stichting Haidakhandi Samaj *) (verder aangeduid als ‘Stichting’). Door deze internetsite te bezoeken en eventueel de informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Disclaimer. Gebruik van deze internetsite Deze website is bedoeld ter informatie en inspiratie omtrent Babaji’s leringen en Sada Shiva […]

Read More