Karma yoga – Vrijwilligerswerk

Karma yoga is onzelfzuchtig werken, dienstbaar zijn aan de mensheid. Karma betekent werk, Yoga betekent Eenheid of Evenwicht.  Karma yoga brengt zowel materiele als spirituele vooruitgang. Babaji ziet karma-yoga als de beste spirituele oefening voor deze tijd. In principe kan elk werk als karma yoga gedaan worden.

De ashram Sada Shiva Dham is door voornamelijk karma yoga van vrijwilligers geworden tot wat het nu is.

Karma yoga helpt je om je op de ashram thuis te voelen en spiritueel te groeien. Het kunnen diverse werkzaamheden zijn, zoals bijvoorbeeld tuinwerk, huishoudelijke werkzaamheden, helpen bij het aanvullen van de houtvoorraad, opknap- en renovatie werkzaamheden. Over het algemeen zijn het op de ashram eenvoudige werkzaamheden.

Mensen die als vrijwilliger deel willen nemen, zijn van harte welkom. Kom je voor het eerst, dan nodigen we je uit om eerst enkele dagen te komen om kennis te maken en te beleven wat de ashram en het programma inhoudt. Daarna kunnen verdere afspraken gemaakt worden.
Mensen die in de omgeving wonen of verblijven zijn welkom om gedurende de dag als vrijwilliger deel te nemen. Men is ook welkom om aan het verdere ashram programma deel te nemen.

Als ondersteuning voor karma yoga, zoals Babaji die adviseerde, kan je in de stilte van je hart  een mantra herhalen zoals bijvoorbeeld Om namah Shivay , of zelfs hardop zingen.

Karma Yoga is een deel van het ashram programma. Bij verblijf verwachten we een normale  financiële bijdragen; in bijzondere situaties zijn er speciale regelingen om deelname mogelijk te maken. Neem contact.