Dagelijks

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Sada Shiva Dham vanuit de oprit

De enige religie is menslievendheid. Er moet verdraagzaamheid en vergevingsgezindheid zijn. Iedereen dient menslievend te zijn… Iedereen dient de moeilijkheden van het leven moedig tegemoet te treden.” – Babaji

In de ashram wordt een eenvoudig dagritme gevolgd. Het helpt tot ons zelf te komen en het contact met God te hernieuwen. Het draagt bij aan eenheid en vrede tussen mensen.  

Het dagelijks programma vindt u hieronder. Voor bijzondere dagen, speciale activiteiten en feestelijkheden gaat u naar de agenda en de submenu’s.

Dagelijks

Op zaterdag, zondag en maandag is het programma als volgt:

6.30 uur Havan (vedische vuurceremonie)
8.00 uur Aarti zingen (lichtceremonie en zingen van mantra’s)
9.00 uur Prasad (ontbijt)
10 .00 uur Karma Yoga (ashram werkzaamheden)
13.00 uur Prasad (warme lunch)

Na de lunch: pauze / rust tot 16.00 uur
16.00 – 18.00 uur Karma Yoga
19.30uur (zomertijd) – 19.00u (wintertijd): Aarti zingen
Daarna eenvoudige avond maaltijd.
22.00u Stilte, Rust

Van dinsdag tot en met vrijdag is het programma:

6.00 uur Meditatie bij het vuur (dhuni gebouwtje)
7.00 uur Aarti zingen
8.00 uur Prasad (ontbijt)
9.00 uur Karma Yoga
13.00 uur Prasad (warme lunch)

Na de lunch: pauze / rust tot 16.00 uur
16.00 – 18.00 uur Karma Yoga
19.30uur (zomertijd) – 19.00u (wintertijd): Aarti zingen
Daarna eenvoudige avond maaltijd.
22.00u Stilte, Rust

Aarti

Dagelijks is er ‘s morgens en ‘s avonds de Aarati bijeenkomst in de tempel.  Het omvat het samen zingen van devotionele gezangen en begint met een aanbieding van het Licht. De teksten die gezongen worden zijn mantra’s en gebeden in het sanskriet en hindi. Er zijn boekjes beschikbaar met de teksten en de vertaling. Deze Aarti diensten zijn altijd voor iedereen toegankelijk, ook als u niet op de ashram verblijft.

Karma yoga

Karma yoga is het pad van actieve dienstbaarheid aan de mensheid. “De mensheid dienen is God dienen. Samen werken voor een gemeenschappelijk doel schept eensgezindheid, liefde en vrede in de gemeenschap“.

Karma Yoga is het pad van meditatie in handeling en vormt het belangrijkste onderricht en geneeswijze van Babaji voor onze tijd. Babaji adviseerde om voortdurend Gods Naam, zoals bijvoorbeeld “Om Namah Shivay” , bij alles wat we doen te herhalen.

Karma yoga behoort tot het dagelijks programma op de ashram. Karma yoga werkzaamheden omvatten dagelijkse werkzaamheden zoals tuinwerk, huishoudelijke werk, hout verzamelen of klein maken, klusjes, renovatiewerkzaamheden etc. Ook mensen, vrijwilligers, die enkel aan karma yoga willen deelnemen, zijn van harte welkom.

Havan (vedische vuurceremonie)

In het weekend – op zaterdag-, zondag-, en maandagochtend –  en op speciale dagen wordt de dag begonnen met een Vedische vuurceremonie. Volgens de aloude traditie is God in het vuur zeer nabij en een vedische vuurceremonie helpt om contact te maken en de subtiele krachten in de natuur en in onszelf te voeden en te zuiveren. Het vuur stelt ook de zielevlam voor, die brandt in het hart.

 

Voor een uitgebreidere uitleg over de verschillende aspecten van het ashram programma: klik hier.