Dagelijks

Door het eenvoudige ashram  ritme te volgen wordt het goddelijke in de mens verlevendigd en vindt er een herstel plaats in geest en lichaam. Een ieder, ongeacht achtergrond en religie, kan deelnemen en de voordelen genieten.

Dagelijks

Op zaterdag, zondag en maandag is het programma als volgt:

6.30 uur Havan (vedische vuurceremonie)
8.00 uur Aarti zingen (lichtceremonie en zingen van mantra’s)
9.00 uur Prasad (ontbijt)
10 .00 uur Karma Yoga (ashram werkzaamheden)
13.00 uur Prasad (warme lunch)

Na de lunch: pauze / rust tot 16.00 uur
16.00 – 18.00 uur Karma Yoga
19.30uur (zomertijd) – 19.00u (wintertijd): Aarti zingen
Daarna eenvoudige avond maaltijd.
22.00u Stilte, Rust

Van dinsdag tot en met vrijdag is het programma:

6.00 uur Meditatie bij het vuur (dhuni gebouwtje)
7.00 uur Aarti zingen
8.00 uur Prasad (ontbijt)
9.00 uur Karma Yoga
13.00 uur Prasad (warme lunch)

Na de lunch: pauze / rust tot 16.00 uur
16.00 – 18.00 uur Karma Yoga
19.30uur (zomertijd) – 19.00u (wintertijd): Aarti zingen
Daarna eenvoudige avond maaltijd.
22.00u Stilte, Rust

De drie hoofdonderdelen Aarti, Karma Yoga, Havan:

Aarti

Dagelijks is er ‘s morgens en ‘s avonds de Aarati bijeenkomst in de tempel.  Het omvat het samen zingen van devotionele gezangen en begint met een aanbieding van het Licht. De teksten die gezongen worden zijn mantra’s en gebeden in het sanskriet en hindi. Er zijn boekjes beschikbaar met de teksten en de vertaling. Deze Aarti diensten zijn altijd voor iedereen toegankelijk, ook als u niet op de ashram verblijft.

Karma yoga

Karma yoga is het pad van actieve dienstbaarheid aan de mensheid. Karma Yoga is het pad van meditatie in handeling en vormt het belangrijkste onderricht en geneeswijze van Babaji voor onze tijd.

Babaji adviseerde om voortdurend Gods Naam bij alles wat we doen te herhalen. Babaji adviseerde  “Om Namah Shivay” (vertaald als: Gods wil geschiede of ik verbind me met mijn diepere Zelf) of iedere andere Naam van  God.

Karma Yoga is ook Liefde in handeling, of zoals Babaji zei:
“De mensheid dienen is God dienen. Samen werken voor een gemeenschappelijk doel schept eensgezindheid, liefde en vrede in de gemeenschap“.

Karma yoga behoort tot het dagelijks programma op de ashram. Karma yoga werkzaamheden omvatten dagelijkse werkzaamheden zoals tuinwerk, huishoudelijke werk, hout verzamelen of klein maken, klusjes, renovatiewerkzaamheden etc.
Ook mensen, vrijwilligers, die enkel aan karma yoga willen deelnemen, zijn van harte welkom.

Havan (vedische vuurceremonie)

In het weekend – op zaterdag-, zondag-, en maandagochtend –  en op speciale dagen wordt de dag begonnen met een Vedische vuurceremonie. Volgens de aloude traditie is God in het vuur zeer nabij en een vedische vuurceremonie helpt om contact te maken en de subtiele krachten in de natuur en in onszelf te voeden en te zuiveren. Het vuur stelt ook de zielevlam voor, die brandt in het hart.

Een uitgebreidere uitleg over de verschillende aspecten van het ashram programma vindt u onder (Ashram programma – klik hier).