Navaratri vieringen, Herfst 2016

Haidakhandeswari-Ma[1]

Universele Moeder in de vorm van Haidakhandeshwari Ma, Universele Moeder van Haidakhan.

Van 1 oktober tot en met 9 oktober wordt de Herfst Navaratri op Sada Shiva Dham gevierd. Navaratri zijn letterlijk de 9 nachten van de universele goddelijke Moeder. Het programma is vooral in de ochtenden.

Met de universele goddelijke Moeder wordt de universele kracht bedoeld die ten grondslag ligt aan het scheppingsproces. Deze te kennen of te vieren is niet voorbehouden aan een speciale cultuur of een speciale religie. Ieder mens kan deze leren kennen en er in zijn/haar eigen hart contact mee maken. De universele Moeder wordt met verschillende namen aangeduid: Durga, Maria, Kali, Parvati, Wereld Moeder, etc.
Zij bezit de kenmerken van Liefde,  Zorgzaamheid, Geduld, Voorspoed, Goddelijke Energie, Harmonie, Vrede, Vernietigster van onwetendheid, etc. Zij bezit vele vormen, maar haar meest intense vorm is vormloos, voorbij alle vormen.

Een overzicht van het programma vindt u hier (klik hier).

Een ieder, ongeacht achtergrond of geloof, is uitgenodigd deel te nemen. Ook al is ze altijd aanwezig, het is speciale in deze tijd dat haar reinigende en voedende vibraties sterk aanwezig zijn en gevoeld kunnen worden.
Kunt u niet deelnemen, herinner u zich de Goddelijke Moeder in uw eigen huis, in uw eigen hart, en Zij zal u nabij zijn. Om Namah Shivay.

PS. Ook in India, in de Anand Puri ashram, die verbonden is met Sada Shiva Dham, wordt een volledig Navaratri programma gevierd. Als u de mogelijkheid hebt om daar de Navaratri bij te wonen, bent u van harte welkom!