Agenda info

Havan

De enige religie is menslievendheid. Er moet verdraagzaamheid en vergevingsgezindheid zijn. Iedereen dient menslievend te zijn… Iedereen dient de moeilijkheden van het leven moedig tegemoet te treden.” – Babaji

De ashram heeft naast een dagelijks programma met een vast ritme ook dagen met een speciaal programma. Een overzicht van de evenementen, vieringen en festiviteiten vindt u onder de agenda van betreffende jaar.

Van een aantal algemene evenementen en feesten vindt u een link en meer uitleg op verdere pagina’s.

Agenda