(Gast)groepen

Ook  (gast) groepen worden welkom geheten op de ashram ‘Sada Shiva Dham’.  Op verzoek verzorgen wij rondleidingen, voorlichtingsbijeenkomsten, en een of meer-daagse retraites. Een (gast)groep heeft ook de mogelijkheid onze faciliteiten te benutten voor een eigen retraiteprogramma.

Meer concreet:

  • Groepen, verenigingen, scholen, families etc. zijn van harte welkom voor een  rondleiding en/of een voorlichtingsbijeenkomst. Dit kan, in overleg, 1 tot 2 uur of eventueel langer duren.
  • Groepen kunnen ook een of enkele dagen verblijven en deelnemen aan het ashram programma. Daarbij is ook Satsang (delen van kennis en ervaringen) een optie.
  • Gastgroepen hebben de mogelijkheid een eigen retraiteprogramma te verzorgen. Het programma dient in harmonie te zijn met de levensstijl op de ashram. Voorbeelden van mogelijke retraites zijn: retraites met yoga, meditatie, kirtan, ayurvedische programma’s, programma’s voor een vredige geest en een gezonde levensstijl. In het verlengde van het ashram gebeuren verwachten we van de retraite of cursus deelnemers ook enige karma-yoga, dat wil zeggen enige deelname aan de ashram werkzaamheden. Verder zijn de deelnemers uitgenodigd en vrij om deel te nemen aan de aarti en de havan.
    PS. Neem voor verdere details en afspraken contact op.
Bijeenkomsten en yoga zaal

Bijeenkomsten en yoga zaal

De ashram beschikt over verschillende faciliteiten, zoals een bijeenkomsten- en yoga zaal,  2 en meer persoons kamers voor overnachting, alsmede een (vegetarische) keuken en eetzaal.

Op deze wijze zijn velen – zij het soms via een omweg – in contact gekomen met Babaji, zijn leringen en het recept voor een eenvoudig spiritueel leven zoals in de ashram Sada Shiva Dham.

Hieronder vindt u enkele van de gastgroepen die af en toe Sada Shiva Dham bezoeken.  Heeft u belangstelling voor een van hun eigen actiteiten, al dan niet op de ashram, dan kunt u zich informeren door te klikken op hun website adres.

Gastgroep       Website adres
Svaha Yoga http://www.svahayoga.com
Bezielen http://www.bezielen.nl
Anna yoga http://www.anna-yoga.nl
Delight Academy http://www.ayurvedicstudies.nl of
http://www.delightyoga.nl/academy
Wel Yoga  www.welyoga.nl
Krishnamurti leerproject http://www.krishnamurtileerproject.nl
Johanna Kraus
Mandy Yoga (voor Loenen en omgeving) http://www.mandyoga.nl
Iris en Yoga (voor Loenen en omgeving) http://irisisyoga.com/
AAS: Dr. Vijith via C vd Kroon http://www.ayurvedicstudies.nl
Claudia & Thomas Persche
Yoga Gita/Vijay Gopala www.yogagita.org

Om Namah Shivay