Donaties

Het belang van donaties

De ashram, beheert door de Stichting Haidakhandi Samaj, wordt voor een belangrijk deel gedragen door donaties, die in een aantal gevallen aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting.

Het geven van een financiele donatie is een wezenlijke manier om uw betrokkenheid te tonen, en te helpen bij het voortbestaan en ontwikkeling van de ashram. U kunt eenmalig een donatie overmaken of op regelmatige basis. De Stichting Haidakhandi Samaj is blij met iedere bijdrage.
Als u bijdraagt door een regelmatig donatie, maandelijks of jaarlijks, geeft u de ashram zekerheid en helpt u bij het voldoen van de vaste lasten en/of eventuele noodzakelijke renovaties.
De Stichting heeft de ANBI goed doel status, dat wil zeggen dat uw donatie in aanmerking kan komen voor fiscale aftrekbaarheid (zie verderop).

De Stichting onderscheidt ondermeer de volgende donaties:

  • Vaste financiële bijdrage (maandelijks of jaarlijks): voor de instandhouding van de ashram
  • Pujaribijdrage (maandelijks): voor financiële ondersteuning van de pujari
  • Ondersteuning voor een tijdelijk project [ ‘….’]

Rekeningnummer donaties

Het rekeningnummer voor donaties:
Vanuit Nederland en de Europese Unie kunt u uw donatie overmaken naar het IBAN-rekening nummerNL17 INGB 0000 325925.
BIC nummer (indien gevraagd) : INGBNL2A.
ten name van de Stichting Haidakhandi Samaj  te Loenen (gld). Het rekeningnummer van de Stichting loopt bij de ING-Bank.
Vermeld altijd het soort donatie, bijvoorbeeld  ‘Vaste donaties’, ‘Pujaribijdrage’, ‘….’.

anbi2010Fiscale aftrekbaarheid

De Stichting Haidakhandi Samaj is een Stichting met ANBI*) goed doel status. Dat wil zeggen dat donaties in veel gevallen aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting.  Voor informatie: klik hier!
*) ANBI: Algemeen Nut Beogende Instelling

Babaji’s opvattingen over donaties:

Over het onderhoud van de Ashram in Haidakhan zei Babaji tijdens een toespraak tot de devotees op 28 juli 1983:

“Wie naar Haidakhan komt moet meewerken aan het in stand houden van de harmonie van de Ashram. Je moet deelnemen aan de Aarati en aan alle werkzaamheden. Een vorm van medewerking die je kunt aanbieden is te helpen door je financiële bijdragen. Er is veel werk te doen, veel plannen moeten er worden uitgevoerd. Dit werk dat Mahaprabhuji doet is niet om persoonlijk voordeel. Het is een universele dienstbaarheid. Jullie moeten allemaal meewerken en de ashram helpen op iedere manier die je kunt.”