Moge allen gelukkig zijn

- Bhole Baba -‘Ik wens iedereen in dit land en ook in de hele wereld het beste toe. Er bestaat totaal geen medemenselijkheid meer tegenwoordig. Mensen zijn als beesten geworden. Ik wil menslievendheid terug brengen in de ziel van ieder mens. Vanwege het gebrek aan menselijke bezieling leeft ieder individu in angst en spanning. Ik wil iedereen uit deze staat verlossen.

Eeuwen terug maakten wijzen de volgende mantra:

Sarve Bhavantu Sukhina
Sarve Santu Niraamayaa
Sarve Bhadraani Pashyantu
Maa Kashchid Dhukhbhag Bhavet
Moge allen gelukkig zijn.
Moge allen vrij van ziekten zijn.
Moge allen verwezenlijken wat goed is.
Moge niemand last hebben van tegenspoed.

Maar in al deze eeuwen werden, net als in de Ramayana en de Mahabharata, steeds weer oorlogen uitgevochten onder het mom vrede en geluk te brengen. Deze oorlogen lieten enkel miljoenen vrouwen en kinderen in droefheid achter. Nu wil ik geluk aan ieder levend wezen brengen door van ieder individu het hart om te vormen. Alleen door dit proces kan de droom van de wijzen die de mantra maakten uitkomen. Voor dit doel is het enige pad Karma Yoga. Alleen Karma Yoga kan voldoening en goede vruchten van handelingen brengen. Hiermee zal automatisch geluk in de harten van de mensen komen. Kortom, jullie moeten allemaal hard werken en het pad van Karma Yoga volgen.’

Toespraak op de Manda Boerderij bij Vapi, Gurjarat, naar aanleiding van de Navaratri feestelijkheden voor de Goddelijke Moeder – Babaji Leringen, 11 oktober 1983