Babaji rond 1980

Video: Enkele prachtige opnamen met Babaji uit de beginjaren 80 van de vorige eeuw.