Babaji’s leringen

”Ik zal je een vrijheid tonen, die je je nauwelijks kunt voorstellen”.
“Zoek de eenheid vanuit het perspectief dat we allen één zijn”.
”Zoek harmonie in alles wat je doet. Ik ben harmonie”.
“Als jij vrede hebt, heb ik vrede. Als jij problemen hebt, heb ik problemen.”

Mahavatar Babaji, ook Shri Shri 1008 Shri Haidakhanwale Baba genoemd, had als boodschap om te leven Waarheid, Eenvoud, Liefde, 
om humaan te zijn, moedig in het leven te staan, en een werkzaam leven te leiden.

Picture 149Citaat uit Babaji’s leringen, 24 december 1981

 De boodschap aan jullie allen is dat de belangrijkste taak in deze wereld menslievendheid  of humaniteit is. Hiervoor zouden we al ons eigen gemak moeten opofferen. Denk niet aan jezelf of je comfort, maar den aan anderen. Dit is het grote menslievende beginsel. In iedere stad is er een centraal plein. Alle wegen in de stad of  van buiten de stad leiden naar dat centrale plein. Op dezelfde manier leiden alle religies naar één punt, en dat is God Zelf; daarom voert elke religie je uiteindelijk naar God.
In het verleden waren de mensheid en menslievendheid altijd in moeilijkheden. Nu is die zelfde situatie ontstaan. Daarom is God Zelf gekomen om je deze boodschap van medemenselijkheid mee te geven en je door een mantra te beschermen, de universele mantra: OM Namah Shivay, die nu over de hele wereld is verspreid.
Zoals je weet zijn er over de wereld fabrieken waar wapens worden gemaakt en opgeslagen om de mensheid te vernietigen, of schade te berokkenen. Op dezelfde wijze is Bhagwan’s Haidakhan Vishwa Mahadham een grote fabriek die slechts één ding heeft voortgebracht, namelijk OM Namah Shivay De energie van OM Namah Shivay zal alle energie van waterstof- en atoombommen vernietigen en je beschermen.
Er zijn in de geschriften bewijzen dat de grote Rishi Gautama de atoomenergie schiep en hij heeft duidelijk gezegd dat het enige dat atoomenergie kan overwinnen de mantra OM Namah Shivay is.”. 

Volg de religie van je hart

Hoewel BABAJI in een Hindoe-cultuur leefde en gewoonlijk via de Hindoe-rituelen werd en wordt vereerd, was Hij niet verbonden aan enige religie. Het was Zijn opvatting dat alle religies de ware volgeling naar God brengen. In Haidakhan werd Babaji door hindoes, christenen, joden, moslims en sikhs geëerd. Babaji zei dan ook altijd: ‘Volg de religie van je hart’. Zoals Jezus op aarde is gekomen om de mensheid door Zijn persoonlijk lijden te verlossen van het kwaad, zo heeft Babaji eveneens Zijn menselijke vorm aangenomen.   De aanpak van Babaji was echter anders. Met oorlogen kunnen slechts de toppen van de ijsbergen van het kwaad worden bestreden. Maar de basis daarvan, de ziekte of het kwaad in de mens zelf, wordt daar niet of nauwelijks door beroerd.  Daarom is de missie van Babaji wel als volgt samengevat: “Het belangrijkste werk dat uitgevoerd zal moeten worden is om de harten en de gedachten van de mensen te veranderen; alleen dan zullen de levende wezens gelukkig kunnen worden”. Kernachtig samengevat luidt de boodschap van Babaji: “Waarheid, Eenvoud en Liefde” Dit is precies datgene wat Babaji gedurende Zijn verblijf op deze wereld van 1970 tot 1984 heeft gedaan. Hij heeft een beperkte groep mensen uit verschillende landen, verschillende lagen van de bevolking en verschillende beroepsgroepen onderricht gegevcn, voor ieder op een eigen wijze. Daarbij was er soms grote verwarring, dan weer angst. Maar Babaji hield hen telkens voor: “Heb vertrouwen”. Hij toonde door zijn eigen gedrag wat dat precies betekende, en gaf daarmee het voorbeeld. Babaji heeft getoond hoe de mens met crisis moet omgaan, namelijk door te vertrouwen op God. Deze Goddelijke kracht is in ons en zorgt overal voor, als we alleen maar ons ego weten te overstijgen en ons volledig overgeven aan God.  Babaji heeft deze boodschap op een zachte wijze, met weinig woorden maar op heel effectieve manier aan ons geleerd.

Citaat uit Babaji’s Leringen, 9 januari 1983.

“Ik verwacht van jullie dat je leert gedisciplineerd te zijn. Wees 24 uur per dag waakzaam. Als je niet ordelijk bent en je tijd in ledigheid doorbrengt, heeft het geen zin naar Hairakhan te komen.Jullie moeten allemaal beloven altijd te werken en te dienen, goed te denken en goed te doen. Heb goede gedachten” “Volgens Mijn plan zal bevrijding alleen komen voor hen die Karma Yoga beoefenen. Er zijn veel yoga’s geweest, Bhakti Yoga, Gyana Yoga, Prem Yoga, maar in deze tijd kan alleen Karma Yoga je helpen. Ik gelast je je tijd arbeidzaam te besteden. Wat voor werk je ook doet, doe het in Naam van Babaji. Wat voor geld er ook naar je toe komt , besteed het aan goede doelen.”
“Ik zeg je dit allemaal voor het welzijn van de mensheid. Te werken, goed te denken en je leven aan de mensheid te wijden is het beste.  De enige noodzaak in deze Yuga is Karma Yoga door te dienen. Iedereen moet deze boodschap verspreiden. Steeds meer mensen moeten op de hoogte zijn van deze denkbeelden en leringen. Iedere hoek van de wereld moet deze woorden gaan beseffen.  Het is Mijn wens dat er harmonie in het heelal is. Mijn plan is er een van liefde en waar de leeuw en de geit uit dezelfde bron kunnen drinken. Ik heb een hekel aan ledigheid. Hard werken zal je goed doen. Als het zover is moet je er op voorbereid zijn ieder soort werk dat jaar je toekomt te doen.

 Spirituele weg

Onze spirituele weg (Sadhana). De Sanatana Dharma is een traditie die volgens Babaji al zo oud is als de mensheid. Deze Sanatan Dharma noemt Hij de Eeuwige religie, die terug te vinden is als de oorsprong van iedere religie. Menselijke pijn en lijden worden alleen door onze eigen onwetendheid en afgescheidenheid van de Eeuwige wet geschapen.  Het doel is om zich weer met het Goddelijke te verenigen en hiervoor beoefenen zoekers discipline en zuivering, Sadhana genoemd.
De discipline van Shri Babaji geeft ons vrijheid, de ware vrijheid van de geest. Tijdens het proces van verandering is ieder probleem of negativiteit, of iedere weerstand, die we het hoofd moeten bieden een les voor ons en heeft de mogelijkheid tot genezing en purificatie in zich.
Onze toewijding aan God, onze geëngageerdheid met onze sadhana, ons vertrouwen in Shri Babaji en de weg die Hij ons heeft getoond, zullen ons veilig door de illusies van het bestaan, die ons van de verwezenlijking van de waarheid afhouden, leiden.  Wat van ons wordt verlangd is onze overgave aan het proces. Door ons te keren naar de Geest en Energie van Haidakhan zijn we in staat de zegeningen van Shri Babaji te ontvangen. De Haidakhandi Sadhana benut naast geestelijke oefeningen ook de natuurlijke elementen om transformatie en vooruitgang te bewerkstelligen.
De verschillende methoden van purificatie benutten de vijf elementen: Aarde, Water, Vuur, Lucht en Ether als voertuigen voor de goddelijke energie om ons te genezen en ons naar onze goddelijkheid te verheffen.  Door meester van de elementen te worden verkrijgen we, omdat we zelf uit deze vijf elementen zijn samengesteld, de geestelijke kracht ons eigen karakter de baas te worden . Als ons karakter aan onze geest gehoorzaamt, worden we weer één met het Goddelijke en zijn we in staat de wereld te dienen als instrumenten van God.