Babaji

Shri Shri 1008 Shri Haidakhanwale Baba

Babaji spreekt:

Ik ben overal  – in elke ademhaling”.”Ik ben gekomen om je te helpen eenheid boven verscheidenheid tot stand te brengen.””Ik zal je een vrijheid tonen, die je je nauwelijks kunt voorstellen”. “Zoek de eenheid vanuit het perspectief dat we allen één zijn”.”Zoek harmonie in alles wat je doet. Ik ben harmonie”. “Als jij vrede hebt, heb ik vrede. Als jij problemen hebt, heb ik problemen.””Als jij gelukkig bent, ben ik gelukkig. Wees daarom gelukkig!”.”Heb vertrouwen – alles hangt af van vertrouwen“.

Welkom

Deze website is opgedragen aan Gods aanwezigheid op aarde, in menselijke vorm, aan Shri  Shri 1008 Shri Hairakhanwale Babaji, ofwel kortweg Babaji.  De Waarheid, Eenvoud en Liefde, die Hij aan Zijn volgelingen heeft laten zien is te veel om te bevatten en ook te veel om niet te delen. Daarom willen we je uitnodigen om deze website in je leven op te nemen, om er op te mediteren, te geloven, niet te geloven, te lachen, emoties te tonen, in je hart te sluiten of opzij te leggen. Namen en vormen zijn deel van Hem, maar kunnen Hem niet definiëren. Shri Babaji wordt gezien als een manifestatie van de Heilige Shiva, de oudste manifestatie van God op aarde. Hij is zo oud als de wereld en heeft ons zowel de Eeuwige Religie van de mensheid geleerd (Sanatana Dharma) als methoden van yoga en meditatie, wetenschappelijke technieken om God te realiseren. Het is niet gemakkelijk, zo niet onmogelijk, om Babaji te omschrijven of ergens mee te vergelijken.
Het leren kennen van Babaji is in elk geval een heel persoonlijke belevenis. Dat wordt onderstreept door de vele vormen die Babaji, in de periode van zijn verschijning op aarde van 1970 tot 1984, van Zichzelf heeft getoond. In deze website willen wij u deelachtig laten zijn van wat Babaji heeft achtergelaten. Op de eerste plaats willen wij u kennis laten maken met zijn Leringen. Wij willen u laten proeven van zijn Liefdevolle Aanwezigheid – nog steeds -, getuige de  vele ervaringen die velen over de hele wereld met Zijn Energie beleven en de inspiratie en sturing  die zij in het leven ondervinden.

De belangrijkse leringen van Babaji betreffen Karma Yoga*). Hoewel er vele vormen van Yoga bestaan noemt Babaji  Karma Yoga  als de meest geëigende vorm voor deze tijd.

*) Karma Yoga is het pad van onbaatzuchtig handelen. Karma Yoga is het pad van menslievende daden doen, moedig je werk doen. Niets doen omschrijft Babaji als de dood op aarde.