Spiritueel centrum – Richtlijnen

Introductie

De eerste kennismaking met de Ashram zal voor een ieder een eigen gevoelswaarde hebben. Voor de een is het de weldadige rust; voor de ander het eenvoudige leven dat in de Ashram wordt geleid. Voor weer een ander de beleving van een bepaalde religiositeit.

Wanneer men op de ashram verblijft en meedoet aan de activiteiten, dan wordt gevraagd zich aan bepaalde regels te houden. Deze regels heeft Shri Babaji ons gegeven voor een voorspoedig en harmonieus verblijf op de Ashram.

Kleding

Tijdens de Aarti, havan en eventuele andere ceremonies, respectvolle kleding dragen zoals lange rok, sari of lunghi (wikkeldoek) voor dames, en lunghi (wikkeldoek) voor heren. Alleen al het dragen van deze kleding verandert onze instelling en gedrag en helpt ons het contact met het Goddelijke te ontwikkelen.

Schoonhouden

Meehelpen om het terrein en de vertrekken van de ashram altijd schoon en op orde te houden. Zuiverheid is een eerste basis voor geestelijke oefening en het is een ieders  verantwoordelijkheid Shri Babaji’s woning, de ashram, zo schoon en harmonisch mogelijk te houden.

Geen drugs, geen alcohol

Geen verdovende middelen, van welke aard ook, en geen alcohol gebruiken in de ashram. Verdovende middelen brengen ons niet verder op ons geestelijk pad.  Shri Babaji leerde ons dat verdovende middelen geen plaats hebben bij echte sadhana (geestelijke oefening).

Maaltijden

Niet eten vóór ceremonies  en meditatie.  Eventueel wel een stukje fruit of enkele noten. Drinken kan wel. Dit helpt ons bij de geestelijke verdieping en innerlijke concentratie.

Na de maaltijd handen wassen en mond spoelen.

Voor de keukenstaf: bij het koken niets proeven.  In een ashram wordt het toebereide eten eerst aan het goddelijke geofferd. Daarom is het het gebruik niets te proeven voordat het aan Shri Babaji in de Tempel is geofferd.

Zij die in de keuken werken doen dat met liefde en toewijding.

Sexuele relaties

De Ashram is geen plaats om sexuele relaties te onderhouden. Onthouding van sexuele relaties helpt ons onze hele aandacht op God te richten en onze energie voor de sadhana te gebruiken. Een tijdelijke periode van onthouding zuivert onze sexuele energie om die te gebruiken voor het beoefenen van Yoga. Celibaat is een manier om ons innerlijke vuur te wekken en sexuele energie om te zetten in geestelijke kracht.

Speciale regels voor vrouwen

Voor vrouwen: tijdens hun maanperiode (menstruatieperiode) worden zij gevraagd de eerste vier dagen meer op zichzelf te zijn en niet deel te nemen aan ceremonies in de ashram, niet in tempel of dhuni te komen, en ook niet in de keuken. Gedurende deze tijd gaan vrouwen door een intensief reinigingsproces en dat vraagt een andere aandacht dan tijdens de ceremonies etc. Het is wel mogelijk  aan de Karma Yoga activiteiten deel te nemen.

Mundan (hoofd kaal scheren)

In de ashram in India is het een oud gebruik om mundan te doen bij bijvoorbeeld een verblijf van langer dan drie weken.  Op Sada Shiva Dham is men vrij om al dan niet mundan te nemen.

Het nemen van mundan symboliseert de volledige overgave aan God, aan de Goeroe. Het is een teken van onthechting en inwijding in het geestelijke pad.  Mundan neutraliseert oude vibraties die in het haar zijn bewaard en het heeft een gunstig effect op de hoogste chakra zodat we receptiever worden voor  de goddelijke energie. Volgens de Yogaleer is het goed tenminste één keer in een mensenleven mundan te nemen.