Programma uitleg

Het dagelijks programma in de ashram kan in drie onderdelen worden opgedeeld:

  • Aarti zingen, dit zijn de diensten in de tempel ’s ochtends en ’s avonds, 7 dagen per week.
  • Karma yoga, het pad van dienstbaarheid aan de mensheid.
  • Havan, vedische vuurceremonie, in de weekenden, op maandagochtend en op speciale dagen.

Aarti

‘s Morgens en ‘s avonds is er de Aarati bijeenkomst in de tempel.  Het omvat het samen zingen van devotionele gezangen en begint met een aanbieding van het Licht aan het goddelijke, aan Babaji of aan de Moeder.  Het deelnemen aan de Aarati opent het hart en  ontwikkelt liefde voor het Goddelijke.

De teksten die gezongen worden zijn mantra’s en gebeden in het sanskriet en hindi. Er zijn boekjes beschikbaar met de teksten met tevens de vertaling, zodat u mee kunt lezen of mee kunt zingen. Deze Aarti diensten zijn altijd voor iedereen toegankelijk, ook als u niet op de ashram verblijft. Er zijn kussens om op te zitten, maar eventueel ook stoelen of lage zitjes.

Aarati is het wezen van Bhakti Yoga, het pad van toewijding, zoals Babaji heeft laten zien.  Het houdt Babaji’s aanwezigheid  in de gemeenschap van de ashram levend. Het brengt ons tot eenstemmigheid in de gemeenschappelijke doelen en is het hart van de geestelijke oefening in de Ashram.

aarti

 

Karma yoga

Karma yoga is het pad van dienstbaarheid aan de mensheid. Karma Yoga is het pad van meditatie in handeling en vormt het belangrijkste onderricht en geneeswijze van Babaji voor onze tijd.

Karma Yoga is onbaatzuchtig handelen en ons werk aan God offeren. Babaji adviseerde om voortdurend Gods Naam bij alles wat we doen te herhalen. Babaji adviseerde  “Om Namah Shivay” (vertaald als: Gods wil geschiedde of ik verbind me met mijn diepere Zelf), een aloude vedische mantra voor meditatie en gebed, of iedere andere Naam van  God.

Karma Yoga is ook Liefde in handeling, en zoals Babaji zei:
“De mensheid dienen is God dienen. Samen werken voor een gemeenschappelijk doel schept eensgezindheid, liefde en vrede in de gemeenschap“

Op de ashram is karma yoga een centraal deel in het programma en een ieder die de ashram bezoekt wordt verwacht een handje toe te steken. Het helpt je om je thuis te voelen op de ashram en spiritueel te groeien.
Karma yoga werkzaamheden kunnen bestaan uit tuin werk, hout klein maken, huishoudelijke werkzaamheden, renovatiewerkzaamheden etc. etc. Op de ashram is het vrijwilligerswerk en iedereen kan deelnemen, ook mensen die niet aan andere programma onderdelen zoals Aarti of havan, meedoen.

Havan (vedische vuurceremonie)

In het weekend – op zaterdag-, zondag-, en maandagochtend – wordt de dag begonnen met een havan (Vedische vuurceremonie). Op speciale dagen en tijdens een Babaji Weekend is er een uitgebreidere vuurceremonie in de voormiddag.

Volgens de aloude traditie is God in het vuur zeer nabij en een vedische vuurceremonie helpt om contact te maken en de subtiele krachten in de natuur en in onszelf te voeden en te zuiveren. Vuur is een uiting van kosmische energie, een element dat omvormt en transformeert.

Het vuur stelt ook de zielevlam voor, die brandt in het hart.
Door het vuur met stoffelijke offergaven te voeden, begeleid met het reciteren van bepaalde mantra’s, verandert de stoffelijke energie in fijne energie.  Door te mediteren op vuur leren we ons te concentreren op het Goddelijke in de gedaante van licht. Het uitvoeren van de vuurceremonie  brengt tevens evenwicht in de omgeving.

Shri Muniraj, die de ashram Sada Shiva Dham heeft geopend en geldt als Babaji’s meest nabije devotie, zegt over de Vedische Vuurceremonie:  “De havan, de vuurceremonie, heeft geen grote religieuze betekenis, maar eerder een wetenschappelijke en fysieke betekenis. De zin ervan is om leven te scheppen. De havan heeft de kracht en de macht om de omgeving van de gevolgen van de industriele vervuiling te reinigen. Maar er zijn vele soorten havan’s. Die havan, die Babaji ons geleerd heeft, is voor de vrede op de wereld. Daarom houden wij zoveel havan’s als mogelijk om ons doel te bereiken.” 

Picture-056Babaji zelf over de vuurceremonie:
“Ik wil jullie de betekenis van de Yagya (Havan ceremonie) vertellen.  Havan brengt regen, en vandaar graan De Schepping vindt zijn oorsprong bij de havan. De havan is de echte vorm van de Goden. Wat wij aan de havan geven, gaat rechtstreeks naar de goden die worden genoemd.
Door de vuurceremonie te doen, ontvangen de mensen geluk en alle geneugten van het leven; ze hebben allen goede gedachten en liefde voor elkaar. Door de rook van de havan worden schadelijke kiemen in de atmosfeer vernietigd en groeien de goede bacteriën, die nuttig zijn voor het leven. Dit verhoogt de overvloed en de welvaart van de wereld.
Voordat je aan iets begint, is het goed eerst de betekenis ervan te weten.  Je kunt je afvragen waarom deze mensen een vuur branden en dingen ‘verspillen’ door ze gooien in het vuur te werpen. Het heeft grote betekenis: de Schepping komt hieruit voort.” ~Leringen van Babaji,  22 december 1983

Het dagritme op de ashram is zo samengesteld, dat het ons helpt tot ons zelf te komen, geest en lichaam te verfrissen, en het contact met God te hernieuwen.

Verdere elementen uit het dagritme

Het opstaan

Vroeg opstaan en een douche nemen helpt om de dag fris te beginnen en om een zekere luiheid, onbewust zijn en traagheid op het fysieke vlak te overwinnen. Het bereidt ons voor op het ochtendprogramma van meditatie, gebed en Aarti. Vroeg opstaan is in harmonie met het ritme van de natuur.
In Haidakhan wordt in de Gautama Ganges, een pure en heilige rivier gewijd aan Shiva, gebaad. De werking van dit Gangeswater zuivert ook op het psychische en geestelijke niveau. Shri Babaji zei dat al wie een bad in de Gautama Ganges neemt bevrijding zal krijgen.

Meditatie

De beste uren voor meditatie zijn de stille uren van zonsop- en ondergang. Als meditatietechniek leerde Babaji ons japa te doen, wat betekent het herhalen van een mantra, een naam van God. De mantra die Hij ons gaf is Om Namah Shivay, die vertaald kan worden als  “ik buig voor Shiva”, of “ik geef me over aan Shiva”, of  “Uw wil geschiede”,  of “Ik verbind me met mijn diepere Zelf” .

Door ons op de naam van God te concentreren wordt onze geest gezuiverd van alle negatieve en nutteloze gedachten, en vindt ze vrede, Goddelijk Bewustzijn en Energie in zichzelf.

Chandan

Chandan verwijst naar de aanwezigheid van goddelijke energie en licht in ons eigen bewustzijn. Symbolisch wordt dit uitgedrukt via het aanbrengen van chandan (geel sandelhout pasta), kumkum (rood), en een rijstkorrel op het voorhoofd, meestal als een stip bij het zo genoemde derde (innerlijke) oog. Het gele sandelhout smeersel symboliseert de verkoeling van de geest. De rode kumkum vertegenwoordigt het vuur waarmee we onze sadhana (spirituele oefening – levensritme) willen doen. De rijst symboliseert de zuiverheid van de ziel.
In Haidakhan begint de ochtend met het aanbrengen van Chandan.

Satsang bijeenkomst

Satsang betekent letterlijk: bijeenkomen voor de waarheid.
Het is een kans om de geschreven woorden van Shri Babaji te horen en er dagelijks inspiratie uit te ontvangen. Tijdens deze meestal korte dagelijkse bijeenkomst – na de ochtend Aarti – organiseren we het werk en is er ook ruimte om te delen (“sharen”), als hulp voor elkaar in het samen groeien en werken.

Stilte en Rust

We voltooien de dag in stilte, na de avond-Aarati en een kleine maaltijd. Stilte is een groot leermeester en ware geestelijke kracht ontwikkelt zich in de stilte van de sadhana. Stil te blijven in de avond laat ons toe, naast het niet storen van anderen, de belevenissen van de dag te integreren.

Maandelijkse weekenden en verdere evenementen

Het Babaji Weekend

Bijna elke maand is er een Babaji Weekend met Aarti en kirtan (samen bhajans zingen) op zaterdag en Paduka Puja, Aarti, havan op zondagochtend. Op zaterdagavond wordt dikwijls tot in de keine uurtjes kirtan gezongen in de dhuni. Voor meer informatie: klik hier: Babaji Weekend.

Evenementen / vieringen

Op de ashram zijn er een aantal feestdagen die jaarlijks gevierd worden, onder anderen:

  • Maha Shivaratri, een dag en nacht viering; op een wisselende datum in februari-maart.
  • Navaratri, 9 dagen gewijd aan de universele Goddelijke Moeder. In voorjaar en najaar.
  • Guru Purnima, een dag gewijd aan de innerlijke en uiterlijke Guru (leraar). Volle maan in juli.
  • Deepawali, een dag en avond gewijd aan Lakshmi, die in de schepping de zorg voor voorspoed en overvloed vertegenwoordigt. In october – november.
  • Kerstmis, feestdag ter ere van de geboorte van Christus. Avond 24 december en 25 december.

Voor meer info: klik hier (maandelijks en jaarlijks)
Verder zijn er af en toe concerten, of andere evenementen (zoals bijvoorbeeld kirtan festival in 2015), die af en toe plaatsvinden.

Feestdagen en evenementen worden in de agenda aangekondigd!

Voor practische informatie over verblijf, richtlijnen bij verblijf, en bijdrage: zie elders (spiritueel centrum – richtlijnen ; verblijf en bijdrage).