Ashram introductie

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Sada Shiva Dham vanuit de oprit

De ashram is een ontmoetingsplek en retraitecentrum geinspireerd op de leringen van Mahavatar Haidakhan [uitspraak: herakhan] Babaji. Zijn  leer is gebaseerd op de drie principes van Waarheid, Eenvoud, Liefde en karma-yoga, dat wil zeggen onbaatzuchtig werk.

In de ashram wordt een eenvoudig dagritme gevolgd, dat ons helpt tot ons zelf te komen en het contact met God te hernieuwen. Het brengt verfrissing aan geest en lichaam, en draagt bij aan eenheid en vrede tussen mensen.  Mensen met verschillende achtergronden en geloofsovertuigingen zijn van harte welkom.

We nodigen u uit een bezoek te brengen, te genieten van een stiltemoment in de tempel of deel te nemen aan een van de programma onderdelen, of u aan te melden voor een korter of langer verblijf. Een ieder is welkom, ongeacht geloof, levensovertuiging of afkomst.

Voor groepen, verenigingen etc. is het mogelijk om een  rondleiding en/of een voorlichtingsbijeenkomst af te spreken. Gastgroepen kunnen  van onze faciliteiten gebruik maken om, in harmonie met het ashram gebeuren, een eigen retraiteprogramma in te plannen.