Ashram programma

De enige religie is menslievendheid. Er moet verdraagzaamheid en vergevingsgezindheid zijn. Iedereen dient menslievend te zijn… Iedereen dient de moeilijkheden van het leven moedig tegemoet te treden.” – Babaji

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ashram en tempel (2017)

In de ashram wordt een eenvoudig dagritme gevolgd. Het helpt tot ons zelf te komen en het contact met God te hernieuwen. Het draagt bij aan eenheid en vrede tussen mensen.  Mensen met verschillende achtergronden en geloofsovertuigingen zijn van harte welkom.

Er is een dagelijks programma en er zijn een aantal bijzondere dagen met een speciaal programma.
Voor het dagelijks programma gaat u naar het submenu Dagelijks.
Voor bijzondere dagen, speciale activiteiten en feestelijkheden gaat u naar de Agenda info en de submenu’s.

 Om Namah Shivay